Logs Received - 2024

Logs have been received from the following entrants. If you believe you should be listed and are not, please contact mnqp@w0aa.org.


516 logs have been received from the following entrants:
AAØAJ  K1WOR  KCØWDQ  NØKEN  NWØM  W4CMG  
AAØFO  K2AL  KC1QEM  NØMDC  NW5Q  W4LEW  
AA2AD  K2IRK  KC2WUF  NØMII  NYØA  W4NZ  
AA3R  K2KR  KC3KRZ  NØOK  NYØV  W4SPR  
AA4DD  K2MN  KC3SGC  NØRDF  NY9P  W4TJM  
AA4TI  K2QB  KC5LL  NØSTP  OM2VL  W4TWK  
AA5AH  K2RET  KC9GRD  NØSUW  ON6MAT  W4ZTH  
ABØR  K2WPM  KDØB  NØTJN  SP4JWR  W5GUZ  
AB1XQ  K2YG  KDØIRF  NØUJJ  SP6JOE  W5HRP  
AB5XM  K3DNE  KD2KW  NØUK  VA2KD  W5JCC  
ACØAF  K3IE  KD2REH  NØUNC  VA3DKL  W5RIR  
ACØDH  K3MAW  KD2VZT  NØUY  VA3FN  W5TM  
ACØW  K3PW  KD4S  NØVRM  VA3IDD  W5VS  
AC5EZ  K3QP  KD5CFA  NØXT  VA3IJK  W6UB  
AC5O  K3WJV  KD6HOF  N1CGP  VA3KTT  W7BLR  
AC5XK  K3WT  KD8DQH  N1DVM  VA3PC  W7EEC  
AC6ZM  K3YP  KD9GY  N1FR  VA3PMH  W7LG  
AC8JF  K3ZA  KD9KEG  N1SOH  VA3RKM  W8AIT  
AC9QM  K3ZR  KD9KEQ  N1SUZ  VA4ADM  W8BZY  
ADØDB  K4AMC  KD9MGZ  N1WRK  VA6RCN  W8CAR  
AD4SA  K4BAI  KEØBAQ  N1XI  VA7ODX  W8EWH  
AD8J  K4DR  KEØHAL  N2CU  VA7TU  W8KRZ  
AEØEE  K4FT  KEØKOT  N2EIM  VE2FK  W8LYJ  
AE4XZ  K4LW  KEØTL  N2MF  VE2GT  W8PI  
AE9LL  K4ORD  KEØTT  N2OIG  VE2KLW  W8RU  
AFØAF  K4QQG  KEØUNV  N2SO  VE3DQN  W9DC  
AF1R  K4RUM  KEØWPA  N3CKI  VE3HZ  W9FZ/M  
AF4NM  K4SHW  KEØWSY  N3IW  VE3JZT  W9GPB  
AF5J  K4VBM  KEØYBL  N3KN  VE3KIU  W9LSE  
AG5QQ  K5AEM  KEØYTM  N3OA  VE3KP  W9QL  
AIØM  K5CCW  KE3V  N3UP  VE3RGO  WAØKNP  
AIØY  K5CM  KE4EA  N3WR  VE3SIF  WAØLIF  
AI5G  K5KVN  KE6GFI  N4CW  VE7CCY  WAØMHJ  
AI6O  K5MAY  KE8JVX  N4DPM  VE7NI  WAØMN  
AI7OZ  K5TIA  KFØADU  N4FA  VE9RLW  WAØTXJ  
AJ4HP  K5YX  KFØGV  N4IU  WØADL  WAØVPJ  
AJ4LN  K6DAV  KFØMLJ  N4MCC  WØAMT  WAØWHT  
AJ6AT  K6NIA  KF3AR  N4MM  WØBH  WA1FMM  
DL3GA  K6RM  KF3G  N4NTO  WØBM  WA1SAY  
F8PDR  K7DBN  KF5RUO  N4QI  WØBV  WA1UJU  
KØAD  K7NEB  KGØDX  N4SD  WØCN  WA2JQK  
KØAP  K8BF  KG9X  N4VZ  WØCRC  WA2JQZ  
KØAPR  K8GT  KIØF  N5EKO  WØDCX  WA3AAN  
KØARF  K8II  KI5KOI  N5EP  WØELT  WA3KCP  
KØAWU  K8MR  KI5YGT  N5FZ  WØGHZ  WA3RHW/4  
KØBLS  K8RGI  KJ7JC  N5JDT  WØJLF  WA4JA  
KØCN  K9BTQ  KJ9B  N5KW  WØLM  WA4PGM  
KØEA  K9CT  KKØU  N5OHL  WØMN  WA5LXS  
KØFVF  K9CW  KK7A  N5YS  WØNY  WA5SOG  
KØGW  K9DUR  KMØA  N6GP  WØOIT  WA5SWN  
KØHB  K9ELF  KMØF  N7AME  WØOR  WA8YZB  
KØJDD  K9NW  KMØO  N7EPD  WØPI  WA8ZBT  
KØJJR  K9OZ  KM4FO  N7QJP  WØPMO  WA9LEY  
KØJM  K9PW  KM4IAJ  N8DNA  WØPR  WA9LKF  
KØKX  K9WPV  KM6PDS  N8HO  WØRX  WA9YI  
KØLAR  KAØCSW  KNØV  N8II  WØSTV  WBØKUG  
KØLD  KAØLDG  KN4JN  N8MD  WØUC  WBØN  
KØLTL  KAØPQW  KN4UND  N9EDL  WØUFO  WBØU  
KØM  KA2MGE  KN4ZXG  N9MS  WØUY  WBØUVD  
KØMD  KA6BIM  KN6BAZ  N9NM  WØVGW  WBØWHD  
KØMJS  KA7RRA  KN6VTC  N9SE  WØZF  WB2FUV  
KØMPH  KA8HDE  KN7Y  N9TF  WØZQ  WB2PJH  
KØOP  KA8VHF  KO4PRE  N9UXC  W1ARY  WB2WPM  
KØPC  KBØEO  KO4QEX  N9W  W1END  WB4HRL  
KØPK  KBØGT  KQ1O  NDØL  W1KDA  WB5NHL  
KØRC  KBØHNN  KQ4LQL  NE8P  W1NVT  WB7CYO  
KØRJK  KBØHXL  KQ9J  NE9U  W1SSN  WB9G  
KØSIX  KBØNES  KU4A  NF3R  W1TO  WB9HFK  
KØSN  KBØTNG  KVØI  NGØC  W1WBB  WB9YLZ  
KØTC  KBØWMQ  KW4GF  NGØE  W1XX  WFØB  
KØTG  KB3PQT  KX1W  NG2G  W2BMT  WGØA  
KØTJT  KB4CG  KYØQ  NIØK  W2CN  WI2I  
KØTRL  KB4DE  KY4GS  NI8W  W2DXE  WI9P  
KØTT  KB7AK  LA8OM  NJ3K  W2GR  WKØB  
KØVBU  KB7PKC  LY5W  NJ8J  W2LC  WN4AFP  
KØVG  KCØDMF  NØANE  NK4O  W2NO  WO1Z  
KØVH  KCØDWZ  NØAT  NNØDX  W2NR  WO9B  
KØVO  KCØFOT  NØAV  NN4SS  W2XL  WQØN  
KØVW/4  KCØINP/4  NØBUI  NN6U  W3GQ  WQ6X  
KØWLO  KCØKYN  NØECK  NN7O  W3JJL  WT8P  
KØWRY  KCØMKS  NØEO  NQ2W  W3LL  WW5L  
KØYD  KCØQNA  NØEOC  NRØP  W3MLK  WXØZ  
KØYR  KCØRET  NØEX  NR7Z  W3TAS  WX4WKY  
KØZR  KCØRIS  NØHDR  NS7U  W3TB  WX8C  
K1BZ  KCØRN  NØHJZ  NUØQ  W3US  WZ4CH  
K1KD  KCØTAF  NØJNM  NU4N  W3WHK  WZ6ZZ